Boek Twee

Ergens zo rond september wist ik het zeker: schrijven, dat kon ik eigenlijk niet. Na “Oppervlaktespanning” stoomde ik door met het schrijven van gedichten voor “boek twee”. Door alle dingen die er zo zijn rondom een boekpresentatie werd het schrijven minder en daar maakte ik me totaal niet druk over: …

Reflecties in het water van de Maas

Ze zag hem niet. Hoe kon het ook anders, de ondergaande septemberzon scheen hem fel in de ogen, hetzelfde licht moest ook haar het zicht ontnemen. Zijn handen grepen de balustrade nog iets steviger vast. Hij staarde naar beneden, naar het water van de Maas. Zo af en toe gleden …