Beminde in het duister
Beminde in het duister

Beminde in het duister

Voor Lizzie Siddal

Lizzie, mijn beminde Lizzie
waar is mijn dochter
waar is mijn rede, Lizzie
waar ben ik gebleven?

Met je ogen gesloten
lees je mijn diepste gedachten
het wordt tijd Lizzie,
het wordt tijd het licht te zien

Mijn lust vrat mijn visie
wat overblijft ben jij,
mijn beminde in het duister Lizzie,
in de nacht achtervolg je mij

De klokken luiden, Lizzie
ze roepen, ze dwingen mij
de fungus tiert welig, Lizzie
om mijn voeten, mijn lijf

Lizze verschoon me
mijn zonden, gedachten, mijn zijn
m'n zielerust in je handen
jouw ontzielde handen
Lizzie bevrijd mij!